śluzy wodne

Pobór prób

Akredytowany pobór osadów ściekowych i gleby przeznaczonej do stosowania osadów komunalnych...

POBOR PRÓB

Oferujemy akredytowane usługi próbobiorcze próbek przeznaczonych do badań:

 • chemicznych,
 • mikrobiologicznych,
 • parazytologicznych.

Pobieramy próbki:

 • wody przeznaczonej do spożycia,
 • wód powierzchniowych,
 • wód podziemnych,
 • wód kotłowych (z obiegów wodno-parowych),
 • ścieków,
 • gleb rolniczych,
 • gleb przeznaczonych pod stosowanie komunalnych osadów ściekowych,
 • gleb zanieczyszczonych w wyniku działalności przemysłowej,
 • komunalnych osadów ściekowych,
 • osadów dennych (jeziora, zbiorniki),
 • pyłów,
 • zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Powierzone usługi realizujemy w zależności od potrzeb manualnie lub z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wyniki gleby przeznaczonej do celów rolniczych oraz próbek zanieczyszczonych chemicznie obrazujemy poza układem tabelarycznym w formie map ukazujących zasięg i rozkład stężeń mierzonych wskaźników. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą akredytowanych analiz wody.