Pobór prób

Pobieramy próbki stałe, ciekłe i gazowe do badań: chemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych.

W głównej mierze są to w przypadku poboru wód:

 • wody przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego,
 • wody z nowych przyłączy wodociągowych, restauracji, punktów gastronomicznych i usługowych,
 • wody do pojenia drobiu i bydła,
 • wody powierzchniowe rzek, jezior, strumieni, sztucznych zbiorników,
 • wody z ujęć podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
 • wody z piezometrów kontrolnych składowisk odpadów,
 • wody opadowe i roztopowe,
 • wody kotłowe,
 • wody z obiegów uzdatniania
 • wody podziemne wykazujące korozyjność względem betonu i stali,
 • wody z basenów i sztucznych zbiorników.

 

W odniesieniu do poboru ścieków:

 • ścieki komunalne surowe,
 • ścieki komunalne oczyszczone,
 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki deszczowe,
 • odcieki z miejsc gromadzenia odpadów i składowisk odpadów.

 

W przypadku poboru gleb:

 • gleby rolnicze,
 • gleby ogrodnicze,
 • gleby przeznaczone do stosowania komunalnych osadów ściekowych,
 • gleby przeznaczone do stosowania gnojowicy,
 • gleby przeznaczone do stosowania pomiotu,
 • gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
 • gleby zanieczyszczone w wyniku działalności przemysłowej,
 • gleby wskazane do badań w ramach raportu początkowego.

 

W przypadku poboru osadów i odpadów:

 • komunalne osady ściekowe,
 • osady denne jezior, rzek i sztucznych zbiorników,
 • odpady przemysłowe przeznaczone do składowania bądź dalszego wykorzystania,
 • odpady celem ustalenia ich klasyfikacji.

 

W zakresie poboru pyłów:

 • pyły przemysłowe pobierana za pomocą automatycznego pyłomierza,
 • pył ogólny pobierany metoda słoikową.

 

W przypadku poboru zanieczyszczeń gazowych:

 • substancje organiczne pobierane na rurki z węglem lub innym sorbentem,
 • substancje nieorganiczne pobierane na płuczki lub sączki.

 

Powierzone usługi realizujemy w zależności od potrzeb manualnie lub z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.