ochrona przed hałasem

Pomiary hałasu

Wielodobowe pomiary ciągłe hałasu drogowego w środowisku, pomiary hałasu przemysłowego...

Akredytowane pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z pomiarami akustycznymi, ich interpretacją oraz ilustracją wyników w układach tabelarycznych i w formie map. Bazując na własnym zapleczu aparaturowym jesteśmy zdolni do jednoczesnego, wielopunktowego gromadzenia danych akustycznych. Dysponujemy aparaturą umożliwiającą rejestrację prędkości i natężenia ruchu komunikacyjnego na 10 pasach ruchu jednocześnie.

Na potrzeby realizowanych projektów przetwarzamy dostarczone materiały kartograficzne do postaci cyfrowej. W przypadku braku materiałów źródłowych sami sporządzamy cyfrowe mapy terenu.

Podstawowy zakres usług akustycznych obejmuje:

 • akredytowane pomiary hałasu przemysłowego,
 • pomiary hałasu dla istniejących i projektowanych (turbin) ferm wiatrowych,
 • akredytowane pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń,
 • akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego (kołowy, szynowy),
 • analizy akustyczne istniejących i nowo projektowanych przedsięwzięć komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe i tramwajowe),
 • pomiary struktury, natężenia ruchu i prędkości pojazdów (do 10 pasów ruchu jednocześnie),
 • analizy akustyczne istniejących i nowo projektowanych instalacji przemysłowych,
 • analizy akustyczne związane z tworzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
 • mapy akustyczne dla aglomeracji, linii kolejowych, dróg i obiektów przemysłowych,
 • analizy porealizacyjne,
 • analizy skuteczności ochrony akustycznej,
 • analizy uciążliwości akustycznej,
 • oceny oddziaływania akustycznego na istniejące i projektowane obiekty i tereny zurbanizowane.