pracownicy budowlani

Obsługa inwestorów

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej...

Środowiskowa obsługa inwestorów

Oferujemy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska poprzez sporządzanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych. Reprezentujemy klientów przed organami ochrony środowiska. Nasza obecność wskazana jest już na etapie koncepcji przedsięwzięcia. Doradzamy przy zakupie nieruchomości, przejęciu istniejącej instalacji lub nabyciu terenów inwestycyjnych. Zabezpieczamy inwestora pod kątem sprawnego przeprowadzenia procedury środowiskowej skutkującej uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację projektu.

Oceniamy:

 • posiadaną przez Zbywającego dokumentację z zakresu ochrony środowiska,
 • możliwości cesji pozwoleń na nowy podmiot,
 • stan zanieczyszczenia nieruchomości oraz urządzeń ograniczających emisje,
 • możliwości wdrożenia nowych technologii oraz rozbudowy i budowy nowych instalacji.

Sporządzamy:

 • przedprojektowe studia wykonalności inwestycji ze względu na prawną ochronę środowiska,
 • wytyczne dla projektantów gwarantujące spełnienie wymagań proekologicznych,
 • wnioski wraz z dokumentacją dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji.

Oferujemy:

 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,
 • sporządzenie cyfrowej mapy terenu,
 • przetworzenie informacji mapowych w możliwe do aktualizowania cyfrowe warstwice,
 • sprawowanie nadzoru proekologicznego w czasie realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji wykonujemy:

 • analizy porealizacyjne,
 • dokumentację niezbędną do uregulowania stanu formalno-prawnego instalacji w zakresie ochrony środowiska poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń regulujących prawne, gospodarcze korzystanie ze środowiska.