BHP

Higiena pracy

Pomiary natężenia hałasu, pomiary oświetlenia światłem...

Akredytowane pomiary na stanowiskach pracy

Obowiązek monitorowania środowiska pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych do tego stanowiska pomiarów, tzw. "pomiarów stanowiskowych". Zgodnie z art. 227 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca, u którego w zakładzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy obowiązany jest do przeprowadzania na swój koszt badań i pomiarów tych czynników z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu. Od dnia 1 stycznia 2009 r. badania i pomiary czynników szkodliwych wykonują wyłącznie laboratoria, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2002 r. systemie oceny zgodności. Należy do nich laboratorium Firmy Labotest wykonujące szeroką gamę pomiarów i analiz.

Zachęcamy firmy akredytowane w zakresie poboru prób do podjęcia z nami współpracy polegającej na powierzaniu nam do analizy próbników (sączki, płuczki, rurki absorpcyjne).

Oferowane usługi obejmują między innymi:

  • pomiary hałasu,
  • pomiary oświetlenia,
  • pomiary mikroklimatu,
  • pyłu – frakcja całkowita i respirabilna.

Oferowane analizy obejmują między innymi:

  • analizę metali (chrom, cynk, mangan, miedź, nikiel, żelazo),
  • rozpuszczalników organicznych,
  • związków nieorganicznych (amoniak, chlorowodór, formaldehyd).