mapa

GIS

Konwersje danych przestrzennych, numeryczne modele terenu, przetwarzanie danych rastrowych...

INNE USŁUGI

Nasza firma przeprowadza kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze dla każdego rodzaju obszaru i przedsięwzięcia tj. obiekty liniowe (drogi, linie kolejowe, rurociągi itp.), oraz powierzchniowe (obszarów Natura 2000, zbiorników wodnych itp.). Inwentaryzację sporządzane są w oparciu o odpowiednią metodykę badań. Podczas wizji terenowych określamy stan przyrody ożywionej i nieożywionej, dokumentujemy za pomocą zdjęć oraz mapujemy przy użyciu narzędzi GIS.

Oferujemy:

 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • mapy widokowe,
 • oceny użytkowania zlewni,
 • opracowanie hydrologii zlewni,
 • analizy przestrzenne,
 • konwersje danych przestrzennych,
 • modelowanie map 3D,
 • numeryczne modele terenu,
 • przetwarzanie danych rastrowych.

Polecamy usługi polegające na tworzeniu:

 • interaktywnych planów miast,
 • interaktywnych planów gmin.

Świadczymy usługi polegające na:

 • przetwarzaniu zasobów archiwalnych do postaci cyfrowej,
 • tworzeniu cyfrowych map infrastruktury,
 • tworzeniu baz danych.