Analizy chemiczne

 

Analiza wód

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz chemicznych wody pochodzącej z różnych źródeł. Najczęściej są to:

 • wody przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego,
 • wody z nowych przyłączy wodociągowych, restauracji, punktów gastronomicznych i usługowych,
 • wody butelkowane
 • wody do pojenia drobiu i bydła,  
 • wody powierzchniowe rzek, jezior, strumieni, sztucznych zbiorników,
 • wody z ujęć podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
 • wody z piezometrów kontrolnych składowisk odpadów,
 • wody opadowe i roztopowe,
 • wody obiegów kotłowych,
 • wody z obiegów uzdatniania
 • wody podziemne wykazujące korozyjność względem betonu i stali,
 • wody z basenów i sztucznych zbiorników.

 

Zakres oferowanych przez Labotest badań zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony zdrowia lub przewidzianych normami procesów technologicznych i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta. Umożliwia: monitoring ujęć wody, monitoring składowisk odpadów, a także kontrolę pracy stacji uzdatniania wody, instalacji przemysłowych, dobór składników mieszanek betonu stosowanego w agresywnym środowisku. Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także pojenia drobiu i bydła celem wykonania badań mikrobiologicznych pobieramy do sterylnych, jednorazowych naczyń i przekazujemy naszemu akredytowanemu podwykonawcy. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

Złóż zamówienie

 

 

Analiza ścieków

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz chemicznych ścieków pochodzących z różnych źródeł oraz różnych etapów oczyszczania. Najczęściej są to:

 

 • ścieki komunalne surowe,
 • ścieki komunalne oczyszczone,
 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki deszczowe
 • odcieki
 • popłuczyny

 

Zakres oferowanych analiz zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony środowiska, wymagań zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych lub przewidzianych normami procesów technologicznych i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroki wachlarz analiz umożliwia kontrole pracy oczyszczalni ścieków jako całości oraz poszczególnych jej elementów takich jak pompy, sita, reaktory, systemy napowietrzania, komory osadu czynnego, odstojniki, zgarniacze, stacje dozowania koagulantów i polielektrolitów. W przypadku systemów odwadniających powierzchnie utwardzone: wyznaczenie skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz odstojników. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

Złóż zamówienie

 

 

Badania gleb

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz gleb różnego pochodzenia. Należą do nich:

 • gleby rolnicze,
 • gleby ogrodnicze,
 • gleby przeznaczone do stosowania komunalnych osadów ściekowych,
 • gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
 • gleby zanieczyszczone w wyniku działalności przemysłowej,
 • gleby wskazane do badań w ramach raportu początkowego.

 

Zakres oferowanych analiz zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony środowiska, i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta przez co umożliwia:

 

 • tworzenie map bonitacyjnych,
 • wykonywanie map rozkładu zanieczyszczeń chemicznych w glebie,
 • wyznaczenie dopuszczalnych dawek do nawożenia osadami komunalnymi,
 • wyznaczenie dopuszczalnych dawek do nawożenia nawozami sztucznymi,
 • optymalizację zasobów pierwiastków przyswajalnych przez rośliny,
 • rozpoznanie stanu zanieczyszczenia gruntu przewidzianego do zakupu lub już zakupionego.

 

Powierzone usługi realizujemy w zależności od potrzeb manualnie lub z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wyniki analiz obrazujemy poza układem tabelarycznym w formie map ukazujących zasięg i rozkład stężeń mierzonych wskaźników. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju.

 

Złóż zamówienie

 

 

Badania odpadów

Dopuszczenie odpadów do składowania na składowisku jest możliwe po wykonaniu stosownych laboratoryjnych badań. Badania przeprowadza wytwórca lub posiadacz odpadów przed ich skierowaniem na składowisko. Badania muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane. Przepisy określają, jakie odpady muszą być badane każdorazowo przed ich skierowaniem na składowisko. Oferujemy szeroki zakres badań obejmujący wykonanie testów zgodności odpadów wraz opracowaniem karty charakterystyki. Zakres analiz i badań odpadów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta oraz wymogów odbiorców odpadów. Wykonane przez nasza Firmę badania oraz sporządzona Karta Charakterystyki Odpadu umożliwia składowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

Złóż zamówienie

 

 

Badanie osadów ściekowych

Oferujemy wykonanie akredytowanych badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju! Oferowany zakres badań jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257). Badania obejmują analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne wykonane metodami referencyjnymi (lub równoważnymi), wymienionymi w załączniku do rozporządzenia.

Osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz odpowiednio przygotowane do celu i sposobu ich stosowania. Osady muszą posiadać obniżoną podatność na zagniwanie oraz spełniać wymogi fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne eliminujące zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Stosowanie ustabilizowanych osadów ściekowych jest ograniczone.

Rozporządzenie j.w. określa warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji terenów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów po wykonaniu analiz przeprowadzamy interpretację wyników badań osadów ściekowych i gruntów określając możliwość wykorzystania badanego osadu ściekowego na konkretnym gruncie oraz dopuszczalną dawkę osadów ściekowych

 

Złóż zamówienie

 

 

Analiza chemicznych zanieczyszczeń powietrza

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, związków organicznych i nieorganicznych (klikając w zakres badań mogę dokonać wyboru formularza ). Związki organiczne mierzymy jako sumę LZO wyrażoną w mg C/m3. Pojedyncze substancje organiczne i nieorganiczne pobieramy za pośrednictwem aspiratorów na rurki absorpcyjne, sączki lub płuczki. Do identyfikacji związków organicznych miedzy innymi takich jak: aceton, alkohol etylowy, benzen, etylobenzen, metyloetyloketon (MEK), octan etylu, octan butylu, o,m,p ksyleny, toluen, WWA wykorzystujemy metody instrumentalne: chromatografię gazową opartą o różne detektory oraz chromatografię cieczową. Wskaźniki takie jak amoniak, chlorowodór, fluorowodór, siarkowodór oznaczamy metodami spektrofotometrycznymi.

W przypadku pyłów wykorzystujemy pyłomierz automatyczny lub w szczególnych przypadkach stosujemy metodę słoikową. Zdeponowane na sączkach pyły mineralizujemy w piecu mikrofalowym a uzyskane anality poddajemy badaniu za pomocą kilku technik metodą AAS. Wiarygodność analiz laboratoryjnych potwierdzamy stosując certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Nasze kompetencje potwierdzają wyniki licznych badań międzylaboratoryjnych. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

Złóż zamówienie

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.