tło

Formularz zlecenia pomiarów

Poniższy formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać na nasz nr faxu 56/6195502.

FORMULARZ ZLECENIA POMIARÓW

Formularz zlecenia badania
Poniższy formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać na nasz nr faxu 56/6195502. Jeśli nie wiesz jak wypełnić formularz przesuń kursor myszy na ikonkę ze znakiem zapytania. Pojawi się wtedy dodatkowa informacja z instrukcją jak wypełnić dane pola.

ZLECENIE NA WYKONANIE POMIARÓW / BADAŃ
W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM

znak zapytania

Dane Zleceniodawcyznak zapytania

Zlecam wykonanie pomiarów

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych wg zał.
Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych wg zał.
Hałas w pomieszczeniach wg zał.
Zewnętrzne ekrany akustyczne 'in situ' wg zał.
Maszyny i urządzenia - moc akustyczna wg zał.
Gazy odlotowe


Literą "A" oznaczono parametry zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.


znak zapytania

Informacje dodatkowe

Odbiór osobisty Poczta E-mail
TAK NIE


znak zapytania

Postanowienia dodatkowe

  1. Zleceniodawca ma prawo uczestnictwa w badaniach jako obserwator

  2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

znak zapytania

Wydruk