t硂

Formularz zlecenia pomiar體

Poni縮zy formularz nale縴 wype硁i, wydrukowa, podpisa, a nast阷nie przes砤 na nasz nr faxu 56/6195502.

FORMULARZ ZLECENIA POMIAR覹

Poni縮zy formularz nale縴 wype硁i, wydrukowa, podpisa, a nast阷nie przes砤 na nasz nr faxu 56/6195502. Je秎i nie wiesz jak wype硁i formularz przesu kursor myszy na ikonk ze znakiem zapytania. Pojawi si wtedy dodatkowa informacja z instrukcj jak wype硁i dane pola.

ZLECENIE NA WYKONANIE POMIAR覹 / BADA
W ODOWISKU ZEWN蔜RZNYM

znak zapytania

Dane Zleceniodawcy



znak zapytania

Zlecam wykonanie pomiar體

Ha砤s pochodz眂y od instalacji, urz眃ze i zak砤d體 przemys硂wych wg za.
Ha砤s pochodz眂y od dr骻, linii kolejowych, linii tramwajowych wg za.
Ha砤s w pomieszczeniach wg za.
Zewn阾rzne ekrany akustyczne 'in situ' wg za.
Maszyny i urz眃zenia - moc akustyczna wg za.
Gazy odlotowe


Liter "A" oznaczono parametry zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.


znak zapytania

Informacje dodatkowe

Odbi髍 osobisty Poczta E-mail
TAK NIE


znak zapytania

Postanowienia dodatkowe

  1. Zleceniodawca ma prawo uczestnictwa w badaniach jako obserwator

  2. Zleceniodawca ma prawo do z硂縠nia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z bada

znak zapytania

Wydruk