tło

Formularz zlecenia badań

Poniższy formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać na nasz nr faxu 56/6195502.

FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ

Formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie przesłać na nasz nr faxu 56/6195502.Jeśli nie wiesz jak wypełnić formularz przesuń kursor myszy na ikonkę ze znakiem zapytania. Pojawi się wtedy dodatkowa informacja z instrukcją jak wypełnić dane pola.

ZLECENIE NA WYKONANIE BADANIA

znak zapytania

Dane Zleceniodawcyznak zapytania

Zlecam

Pobór próbek: Wykonanie badań:
Woda pitna Woda pitna

Woda podziemna / odciekowa Woda podziemna / odciekowa Woda popłuczna Woda popłuczna Woda powierzchniowa Woda powierzchniowa Ściek surowy Ściek surowy Ściek oczyszczony Ściek oczyszczony Ściek deszczowy Ściek deszczowy Osad ściekowy Osad ściekowy Gleba Gleba

Odpad Odpad Gaz składowiskowy Inne
Zgodnie z ofertą
Zgodnie z harmonogramem


znak zapytania

Informacje dodatkowe

Odbiór osobisty Poczta E-mail
TAK NIE
Zleceniodawca Laboratorium
TAK NIE
Obszar regulowany prawnie Poza obszarem regulowanym prawnie


znak zapytania

Postanowienia dodatkowe

  1. Zleceniodawca ma prawo uczestnictwa w badaniach jako obserwator

  2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań


znak zapytania

Wydruk